Nawigacja
Strona główna
Informacje
Historia domu w obrazach
Imprezy 2019
Imprezy 2018
Imprezy 2017
Kwartalnik 'Impuls'
Kontakt
Dane osobowe
Linki
Mapka
Szukaj
Terapia
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 €
Archiwum imprez
Imprezy 2016
Imprezy 2015
Imprezy 2014
Imprezy 2013 - II
Imprezy 2013 - I
Imprezy 2012 - II
Imprezy 2012 - I
Imprezy 2011
Imprezy 2010
Projekty z dofinansowaniem
Projekt szwajcarski
Strona w BIP
Strona w BIP
Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 'Wspólna Radość'
Zamówienia publiczne
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Projekt szwajcarski„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

      W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. W uroczystości wzięli udział Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie, przedstawiciele organów prowadzących domy pomocy społecznej oraz mediów. Dofinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przedsięwzięcia inwestycyjno-szkoleniowe przyczynią się m.in. do rozwoju nowoczesnych form terapii, doposażenia domów pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, poprawy komfortu życia i pracy w jednostkach objętych projektami, a także do stworzenia miejsc pobytu dla ponad 120 nowych pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobędzie także dzięki realizacji części szkoleniowej projektów aż 585 pracowników małopolskich DPS. Wartość projektów objętych podpisanymi umowami to blisko 21 734 000 zł.
      Wśród podpisanych umów jest umowa na dofinansowanie zadania "Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b". Wartość całego zadania wynosi 4 500 000 zł (dofinansowanie 3 000 000 zł, środki własne 1 500 000 zł). W wyniku realizacji zadania DPS uzyska dodatkowych 56 miejsc oraz przeszkolonych zostanie 171 pracowników.
„Tablica informacyjna”

      W związku z realizacją projektu pn. “Modernizacja DPS ul. Łanowa 41-budynek 41b” wykonano i zamontowano tablicę informacyjną obok budynku 41b. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
„Umowy”

      W dniu 01.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na wykonanie robót remontowych budynku 41b. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 budynek 41b” i został nim EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1.

Umowę podpisali:

w imieniu Zamawiającego - Ryszard Jaworski - Dyrektor DPS,
w imieniu Wykonawcy -       Marta Zaucha - Prezes Zarządu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone jako ryczałtowe i wynosi 2 579 771,02 zł. brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, do 30 września 2014 r.      W dniu 02.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi budynku 41b. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 budynek 41b” i został nim Firma Usługowa Gawłowski- Gawłowski Piotr 42-200 Częstochowa ul. Biała 7.

Umowę podpisali:

w imieniu Zamawiającego - Ryszard Jaworski - Dyrektor DPS,
w imieniu Wykonawcy -      Piotr Gawłowski - Właściciel.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone jako ryczałtowe i wynosi 44 100,00 zł. brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, do 31 grudnia 2014 r.      W dniu 09.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na przeprowadzenie szkoleń dla 171 osób, w 7 tematach, w 26 grupach. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Zamówienia udzielono Wykonawcy : Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 30-091 Kraków ul. Bronowicka 73.

Umowę podpisali:

w imieniu Zamawiającego - Ryszard Jaworski - Dyrektor DPS,
w imieniu Wykonawcy -      Elżbieta Olszak - Dyrektor OSKiU.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone oddzielnie dla każdego tematu Łączne wynagrodzenie wynosi 64 551,00 zł. brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
„Informacja o rozpoczęciu projektu”

      Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41- budynek 41b” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wartość projektu wynosi 4 500 000,00 zł. Kwota dofinansowania z funduszu szwajcarskiego wynosi 3 000 000,00 zł.

Efektem realizacji projektu będzie doposażenie domu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt, miedzy innymi do obsługi osób niepełnosprawnych, poprawy komfortu życia i pracy mieszkańców i pracowników, a także do stworzenia nowych miejsc pobytu dla 56 pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobędzie także dzięki realizacji części szkoleniowej projektu 171 pracowników.

W dniu 01.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na wykonanie robót remontowych budynku 41b. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 budynek 41b” i został nim EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1.

W dniu 08.08.2013r. nastąpiło przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 placu budowy budynku 41b dla Wykonawcy EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1. W przekazaniu uczestniczyli także: Firma usługowa „ Gawłowski” z Częstochowy pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, oraz Przedsiębiorstwo Projektowo –Budowlane „Arbudex” Sp. z o.o. z Krakowa wykonawca dokumentacji technicznej i pełniące obowiązki nadzoru autorskiego.

W dniu 09.08.2013r w Domu Pomocy Społecznej podpisano umowę na przeprowadzenie szkoleń dla 171 osób, w 7 tematach, w 26 grupach. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Zamówienia udzielono Wykonawcy : Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 30-091 Kraków ul. Bronowicka 73. Rozpoczęcie szkoleń planuje się na m-c wrzesień.
„Budowa”

INFORMACJA

      O rozpoczęciu robót budowlanych na zadaniu „MODERNIZACJA DPS UL. ŁANOWA 41-BUDYNEK 41B” realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W dniu 08.08.2013r. nastąpiło przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 placu budowy budynku 41b dla Wykonawcy EKO-BUD Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Torowa 1. W przekazaniu uczestniczyli także: Firma usługowa „ Gawłowski” z Częstochowy pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, oraz Przedsiębiorstwo Projektowo –Budowlane „Arbudex” Sp. z o.o. z Krakowa wykonawca dokumentacji technicznej i pełniący obowiązki nadzoru autorskiego. Uczestnicy spotkania otrzymali listę wraz z kontaktami telefonicznymi i e-mail osób prowadzących i nadzorujących budowę. Przekazujący wskazał Wykonawcy miejsce poboru mediów, miejsce na zaplecze budowy, przekazał klucze od drzwi p.poż na piętrach, oraz do pomieszczeń wewnętrznych, wskazał granice terenu który musi być wygrodzony i oddzielony od pozostałych obiektów DPS. Przekazał dokumentacje techniczną oraz dziennik budowy. Przygotowano zgłoszenie do nadzoru budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie wysłano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki. Przedstawiciel Przekazującego omówił wymogi i zasady jakie wynikają dla uczestników procesu inwestycyjnego z umowy o dofinansowanie, sposób nadzoru, fakturowania i rozliczania odcinków robót, jakości materiałów i wyposażenia jakiego będzie wymagał od Wykonawcy. Zwrócił też uwagę na funkcje jaką ma spełnić modernizowany obiekt, oraz na bezpieczną pracę zarówno pracowników Wykonawcy, jak też i mieszkańców DPS.
„Jak w szwajcarskim zegarku ”

      W jaki sposób działa szwajcarski zegarek? Perfekcyjnie! Czy tak samo może funkcjonować region, bądź cały kraj? By się o tym przekonać, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na grę miejską „W szwajcarskim zegarku”, która odbędzie się 5 października 2013 r. w Warszawie. Początek o godzinie 11.00 przy Placu Małachowskiego.

Gra przybliży mieszkańcom miasta korzyści i możliwości, jakie niesie ze sobą Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. W ramach rozgrywki gracze zbudują swój własny „szwajcarski zegarek” – nauczą się zarządzać swoim regionem – dowiedzą się, jak działają mechanizmy obywatelskie związane z demokracją bezpośrednią. Uczestnicy wcielą się w rolę gospodarzy regionów. Zadaniem będzie poprawa ich funkcjonowania w zakresie ekologii, zrównoważonego transportu i energii odnawialnej, czyli w dziedzinach wspieranych przez wspomniany Program. Wykreowana w grze rzeczywistość stanie się dodatkowym wyzwaniem – korzystając z bogatej tradycji demokracji szwajcarskiej, twórcy gry zadbali o przeniesienie jej mechanizmów, takich jak na przykład referenda, w świat zarządzany przez graczy.

Chcesz zostać zegarmistrzem swojego regionu? Weź udział w grze miejskiej! Zapisz się! www.graszwajcarska.pl
„Szkolenia”

      27 listopada zakończono cykl szkoleń pracowników DPS zaplanowanych na 2013r.
Zrealizowano trzy tematy:
1. Szkolenie pn. "Praca z osobami niepełnosprawnymi uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych" , liczba uczestników: 86 osób,
2. Szkolenie pn. "Śmierć i towarzyszenie w drodze umierania "odchodzenia" mieszkańców domu pomocy społecznej", liczba uczestników: 69 osób.
3. Szkolenie pn. "Stres i wypalenie zawodowe - profilaktyka", liczba uczestników: 20 osób.
Łączna liczba osób uczestniczących: 130 osób
Spotkanie informacyjno-wdrożeniowe

      W najbliższych dniach minie rok od podpisania umów o dofinansowanie projektów i rozpoczęcia ich realizacji. W okresie tym Instytucja Realizująca przekazała prawie 3 mln zł zaliczek na realizację 8 projektów, przeprowadziła 7 kontroli oraz 12 wizyt monitoringowych, a w ramach coachingu dla beneficjentów zrealizowano 176 godzin doradztwa. W przededniu tej rocznicy, 20 marca br., przedstawiciele 8 dofinansowanych projektów inwestycyjno-szkoleniowych wzięli udział w spotkaniu informacyjno- wdrożeniowym zorganizowanym przez Instytucję Realizującą. W trakcie spotkania poszczególni Beneficjenci przedstawili stan zaawansowania ich projektów oraz działania planowane na najbliższe miesiące. Prezentacje te były ubogacone zdjęciami pokazującymi DPS-y przed rozpoczęciem projektu oraz w trakcie jego realizacji. W większości projektów zaawansowanie działań inwestycyjnych jest bardzo znaczące, sięgające nawet 45% (DPS ul.Łanowa 41). Następnie pracownicy Instytucji Realizującej omówili różne aspekty związane z realizacją projektów. Do głównych punktów tej części spotkania należały takie zagadnienia, jak: postęp rzeczowy i finansowy projektów, realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi, raportowaniem, a także obowiązkami beneficjentów w zakresie zadań informacyjno-promocyjnych. Pracownicy Instytucji Realizującej przypomnieli przedstawicielom Beneficjentów procedury dotyczące m.in. zasad rozliczania oraz księgowania wydatków projektu, a także zmian harmonogramu płatności. Instytucja Realizująca przedstawiła również działania projektu realizowane w innych obszarach m.in. związane z podnoszeniem kwalifikacji personelu pielęgniarskiego pracującego w domach pomocy społecznej, doposażeniem go w niezbędny sprzęt oraz założenia planowanych wizyt studyjnych. Spotkanie było dla przedstawicieli Beneficjentów okazją do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektu, do wymiany spostrzeżeń na temat efektów działań szkoleniowych i innych korzyści płynących z realizacji projektu. Bardzo ważnym punktem spotkania były konsultacje indywidualne beneficjentów z członkami zespołu projektowego.
Przegląd projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

      W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanych jest w całej Polsce 58 projektów na sumę ok. 464,6 mln CHF. Co najmniej 40 procent tych środków zostało przeznaczone na regiony południowo-wschodniej Polski. Zgodnie z umową w sprawie realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” na półmetku jego wdrażania przeprowadzona została ocena śródokresowa. Zgodnie z umową w sprawie realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” na półmetku jego wdrażania przeprowadzona została ocena śródokresowa. Przegląd przeprowadzany jest przez Krajową Instytucję Koordynującą, Instytucję pośredniczącą i stronę szwajcarską – jego celem jest ocena postępów realizacji projektu, a jej efektem mogą być rekomendacje na strategicznych, jak również operacyjnych poziomach projektu. W przeglądzie uczestniczyli:

- ze strony szwajcarskiej: Aleksandra Chmielewska przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Erika Placella – ekspert Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy;
- Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwa Infratruktury i Rozwoju): Dorota Chmielewska i Anna Kwaśniewska (ekspert MIR),
- ze strony Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia): Izabela Ostaszewicz i Agnieszka Ługowska.

Przegląd projektu KIK 58 rozpoczął się 25 marca 2014 sesją wprowadzającą, na której przedstawiciele Instytucji Realizującej – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: Rafał Barański (Zastępca Dyrektora ROPS) oraz Piotr Maurek (kierownik projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”) przedstawili obecny stan projektu w zakresie postępu rzeczowego i finansowego, dobre praktyki warte upowszechnienia oraz aktualne rezultaty projektu. Pierwsza część sesji wprowadzającej poświęcona była projektom inwestycyjno-szkoleniowym realizowanym przez małopolskie Domy Pomocy Społecznej (Komponent I i II projektu), natomiast w drugiej części spotkania, dotyczącej Komponentu III uczestniczyły także pielęgniarki, które podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu. Obie części sesji zakończone były pytaniami oraz dyskusją nad aktualnym stanem projektu, napotykanymi trudnościami, dobrymi praktykami, wyniesionym doświadczeniem oraz wnioskowanymi przez Instytucję Realizującą rozwiązaniami. Kolejnym punktem przeglądu projektu były wizyty w podprojektach realizowanych przez Powiat Limanowski w DPS w Szczyrzycu oraz Miasto Kraków w DPS przy ul. Łanowej 41. W DPS w Szczyrzycu obecne efekty realizowanej inwestycji zaprezentował Jan Puchała Starosta Limanowski, który podkreślił bardzo duże zaangażowanie Powiatu, w wyniku którego powstanie nie tylko budynek łącznika (finansowany ze środków SPPW), w którym ulokowane będą m.in. stołówka, pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne, ale również nowa część mieszkalna oferująca 56 nowych miejsc pobytu. Realizację projektu, zarówno w komponencie inwestycyjnym, jak również szkoleniowym przedstawili Stanisław Gorczowski i Kazimierz Kowal. Drugim projektem objętym wizytą w ramach przeglądu był projekt realizowany w DPS w Krakowie prz ul.Łanowej 41. Członkowie zespołu mieli możliwość zapoznać się z zaawansowaniem prac w budynku 41B, realizacją działań szkoleniowych oraz bieżącą działalnością tej placówki, którą prezentowali Ryszard Jaworski Dyrektor DPS oraz Anna Stefańska-Such i Tadeusz Mardoń. Bardzo duże wrażenie wywarły działania terapeutyczne realizowane w tym DPS. Niezwykle ważnym punktem w trakcie spotkań w obu DPS-ach były rozmowy z mieszkańcami tych placówek. Podsumowanie przeglądu 4 projektów realizowanych w ramach Celu 2 Priorytetu 4 SPPW nastąpi 11 kwietnia br.w Lublinie.
Informacja o realizacji zadania

      Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zostały zakończone roboty murarskie i tynkarskie, wymieniono wszystkie okna, wykonano instalacje centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjną, elektryczną telefoniczną komputerową instalację SAP i DSO, monitoringu, wykonano ok 80% ocieplenia budynku i ok 30% koloru elewacji. Uzgodniono i zamówiono dźwig osobowy i towarowy, centralę telefoniczną, podnośniki sufitowe. Ustalono kolory fliz, wykładzin i farb do malowania ścian. Wykonawca przystąpił do montażu drzwi wewnętrznych, do układania fliz, przygotowania podłoża do kładzenia wykładzin. Instalatorzy przystąpili do montażu osprzętu, lamp i czujek pożarowych. Kontynuowane są roboty przy montażu ocieplenia i elewacji. Rozpoczęto roboty związane z drogą pożarową. Wszystkie materiały i urządzenia przed wbudowaniem lub montażem muszą posiadać atesty i dopuszczenia, a karty materiałowe zatwierdzane są przez nadzór autorski i inwestorski i akceptowane przez inwestora.

W odstępach dwutygodniowych odbywają się narady koordynacyjne z udziałem wykonawcy, inwestora, nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Na naradach oceniany jest postęp prac, zgodność z harmonogramem, jakość wykonywanych robót. Omawiane są także problemy na najbliższy okres realizacji.

Współpraca z Wykonawcą przebiega bez zakłóceń i nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu.

W dniu 15.07.2014 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu i wyposażenia.

Równolegle prowadzone są szkolenia pracowników i pracownicy uczestniczą w kursach, na które zostali skierowani.Informacja o realizacji zadania

      Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 został doposażony w sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dom Pomocy Społecznej otrzymał dwa aparaty EKG; przenośny paskowy analizator do badania moczu; defibrylator zewnętrzny półautomatyczny; aparat do płukania oka ; dwa aparaty do płukania przewodu słuchowego oraz pięć indywidualnych zestawów dla pielęgniarki. Łącznie Dom Pomocy Społecznej otrzymał 12 sztuk sprzętu.

Informacja o zakończeniu projektu

      W dniu 26.11.2014r podpisano protokół końcowy odbioru budynku 41b po zakończonej modernizacji.

Całkowity koszt projektu wyniósł 4 476 936,02 zł. Kwota dofinansowania z funduszu szwajcarskiego wynosi 3 000 000,00 zł.

Efektem realizacji projektu jest doposażenie domu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt, miedzy innymi do obsługi osób niepełnosprawnych, poprawa komfortu życia i pracy mieszkańców i pracowników, a także do stworzenia nowych miejsc pobytu dla 72 pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobyło dzięki realizacji części szkoleniowej projektu 171 pracowników. Łącznie wykonano 872 osbodni na szkoleniach i kursach.

Realizacja projektu pozytywnie wpływa na:
1.politykę równości szans kobiet i mężczyzn. Przyjęcia nowych mieszkańców będą realizowane z zachowaniem równości płci. Stworzone warunki eliminują stosowanie dyskryminacji ze względu na płeć.
2. politykę równości obszarów miejskich i wiejskich. Do DPS przyjmowane są osoby bez względu na pochodzenie zarówno z obszarów miejskich jak i wiejskich.
3. politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Wszystkie łazienki i sanitariaty przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Dźwig osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych poprawi możliwość przemieszczania osób z wysokim stopniem niepełnosprawności i zwiększy dostęp tych osób do zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Rezultaty projektu w zakresie poprawy dostępności usług opieki społecznej przyczynią się do skrócenia okresu oczekiwania na miejsce w DPS. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry zdecydowanie wpłynie na jakość pracy z mieszkańcami i opiekę nad nimi. Obowiązek utrzymania w okresie trwałości projektu uzyskanych wskaźników jest gwarancja utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług.

Informacja o dostawie sprzętu

• Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 został doposażony w II etapie w sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

• Dom Pomocy Społecznej w miesiącu październiku otrzymał: dwa wózki toaletowo-prysznicowe, jeden koncentrator tlenu moczu, trzy ciśnieniomierze ze stetoskopem, dwie tace do podawania leków. Łącznie Dom Pomocy Społecznej otrzymał w dniu 12 październik 2015r. osiem sztuk sprzętu.
           


Superwizja dla pracowników DPS.

      Pracownicy naszego Domu uczestniczą w superwizji realizowanej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Jej celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy, udzielenie wsparcia, sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł i sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.sppw.rops.krakow.pl
           


Raport z realizacji projektu.

      Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu raport z realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny „Ochrona zdrowia ” Cel 2 - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.

Projekt ten był realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 1 stycznia 2012 do 31 października 2016 r.

Celem strategicznym projektu było podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opieki społecznej przez waloryzację bazy infrastrukturalnej DPS i POW, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu. Realizacja celu strategicznego pozwoliła na redukcję różnic społeczno-gospodarczych w obszarze opieki zdrowotnej i usług społecznych pomiędzy Małopolską a innymi regionami państw członkowskich UE poprzez podniesienie stopnia bezpieczeństwa technicznego i bytowego klientów małopolskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz profesjonalizację zatrudnionej tu kadry.

Osiągnięcie celu strategicznego było uwarunkowane osiągnięciem celów operacyjnych:

1. Poprawa stanu infrastruktury 10% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez inwestycje i zakup niezbędnego wyposażenia.

2. Podniesienie kwalifikacji personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym głównie personelu pracującego bezpośrednio z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

3. Podniesienie jakości usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz klientów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez wspieranie rozwoju zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Raport z realizacji projektu
           


Podziękowania za współpracę przy realizacji projektu.

      31 października 2016 r. kończymy realizację projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Prawie 5 lat bardzo intensywnych działań (realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012r.) pozwoliło osiągnąć rezultaty przekraczające pierwotne założenia projektu.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Nasze podziękowania kierujemy do:
- Beneficjentów realizujących podprojekty inwestycyjno-szkoleniowe za zaangażowanie i ogromny wkład w osiągnięcie finalnych efektów projektu;
- pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczących w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w ramach projektu;
- wykonawców realizujących usługi i dostawy bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie takich efektów;
- członków Komitetu Sterującego projektu wspierających jego realizację;
- przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwa Rozwoju) oraz Biura Programu w Warszawie za współpracę przy realizacji projektu;
- pracowników zespołów realizujących projekty „bliźniacze” z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Rzeszowie i Lublinie oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za współpracę;
- Dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie za podjęcie wyzwania projektowego (już w 2010 r.), co umożliwiło zrealizowanie projektu w takim zakresie oraz za wsparcie przez cały okres realizacji projektu;
- pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie za współpracę i pomoc przez 58 miesięcy przy jego realizacji;
- wszystkich osób i Instytucji, które w różnoraki sposób uczestniczyły w realizacji projektu.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim realizującym z nami projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - jest on naszym wspólnym sukcesem.

Wszystkim Państwu życzymy powodzenia i jak najlepszych efektów Państwa działań.

Do zobaczenia przy kolejnych przedsięwzięciach!

Zespół Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
           


Informacja o kontroli oraz raport z kontroli.Informacja o kontroli Raport z kontroli           


Ankieta za rok 2017 dotycząca zapewnienia trwałości projektówAnkieta za rok 2017 dotycząca zapewnienia trwałości projektów