Nawigacja
Strona główna
Informacje
Historia domu w obrazach
Imprezy 2017
Imprezy 2016
Imprezy 2015
Imprezy 2014
Imprezy 2013 - II
Imprezy 2013 - I
Imprezy 2012 - II
Imprezy 2012 - I
Imprezy 2011
Imprezy 2010
Kwartalnik 'Impuls'
Kontakt
Linki
Mapka
Szukaj
Terapia
Zamówienia publiczne
Projekty z dofinansowaniem
Projekt szwajcarski
Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 'Wspólna Radość'
Zamówienia publiczne
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Imprezy 2015



II edycja projektu "Lasy dla życia 2015 - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

      Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie oraz przy współpracy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Nowaczyńskiego 1 realizuje drugą edycję innowacyjnego projektu pt. "Lasy dla życia2015" - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Uczestnikami „Lasów dla życia” jest 40 podopiecznych dwóch krakowskich DPSów: DPS przy ul. Łanowej 41 oraz DPS im. Św. Brata Alberta przy ul. Nowaczyńskiego 1. W projekcie biorą udział również wolontariusze, wśród których znaleźli się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie oraz studenci krakowskich szkół wyższych, w tym Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. Wszyscy aktywnie włączyli się w realizację zadania, towarzysząc uczestnikom „Lasów dla życia” podczas leśnych wyjazdów.
      Celem projektu „Lasy dla życia 2015” – rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest edukacja przyrodniczo-leśna, promocja lasów otwartych dla każdego oraz popularyzacja aktywnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego. W ramach zadania zorganizowano cztery wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne do małopolskich lasów z zajęciami ruchowymi prowadzonymi w otoczeniu lasu. Wydarzeniem inaugurującym projekt była plenerowa impreza integracyjna pn. „Świętowanie lata-czas w las!”, która odbyła się 3 lipca b.r. w Leśnictwie Sitowiec w Puszczy Niepołomickiej. W imprezie wzięli udział niepełnosprawni wraz z opiekunami i wolontariuszami. Ponadto, w dn. 25-27 września w Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik” w Zakopanem miało miejsce seminarium naukowe „Lasy dla życia-lasy bez barier” Celem spotkania była dyskusja przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego nt. możliwości współpracy na płaszczyźnie pomocy i rehabilitacji niepełnosprawnych z wykorzystaniem środowiska naturalnego, a w szczególności ogólnodostępnych zasobów Lasów Państwowych.
      Działania projektowe są propagowane poprzez serwis internetowy www.lasydlazycia.info poświęcony leśnej turystyce rekreacyjnej niepełnosprawnych, a także poprzez radio, telewizję i prasę. Na antenie Radia Kraków pojawiły się dwie audycje poświęcone działaniom projektowym, a w TVP Kraków wyemitowany został spot filmowy promujący „Lasy dla życia 2015”. 19 grudnia b.r. na antenie TVP Kraków zostanie wyemitowany film dokumentalny, w którego realizację włączyli się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Z ul. Łanowej 41. Ponadto, na łamach Trybuny Leśnika znalazło się kilka artykułów na temat „Lasów dla życia”. Patronaty honorowe nad projektem sprawują: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie,

Wydział Leśny UR w Krakowie oraz Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Patronaty medialne TVP Kraków oraz „Trybuna Leśnika”.



Lasy dla życia

      Wyjazdy osób niepełnosprawnych do lasów z programem rehabilitacji ruchowej i edukacji przyrodniczej, realizacja krótkometrażowego filmu o życiu mieszkańców krakowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz seminarium szkoleniowe dla osób pracujących na rzecz aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - to najważniejsze elementy realizowanego w Krakowie projektu "Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych".

Celem projektu jest popularyzowanie aktywnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zdrowotnych właściwości środowiska przyrodniczego regionu oraz integracja różnych środowisk, w tym studentów i naukowców krakowskich uczelni, wokół problematyki aktywizacji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

- Chcieliśmy wykorzystać potencjał intelektualny wielu środowisk. Dlatego do realizacji zadania zaprosiliśmy młodych i starszych wolontariuszy m.in. krakowskich studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jana Pawła II, którzy towarzyszyli niepełnosprawnym podczas pobytu w lasach oraz prowadzili zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne w terenie. W wyjazdach do lasów i imprezie plenerowej wzięło udział ok. 200 osób, w tym 40 osób wymagających opieki drugiego człowieka - mówi Joanna Tlałka, koordynator projektu.

Podczas wyjazdów do lasów i pobytów w Puszczy Niepołomickiej, Ojcowskim Parku Narodowym, na ścieżkach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Dolinek Krakowskich i lasów leśnictwa Goszcza, niepełnosprawni odwiedzali również Zamek Królewski w Niepołomicach, Sanktuarium w Paczółtowicach i Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie.

- Oprócz zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonej na leśnych ścieżkach edukacyjnych, w tym elementów sylwoterapii, chcieliśmy także zapewnić niepełnosprawnym dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego. Dla wielu uczestników projektu były to wydarzenia o wielkim, pozytywnym ładunku emocjonalnym, aktywizujące i dające siły do pokonywania swoich słabości - dodaje Tlałka.

Niepełnoprawni mieszkańcy krakowskiego DPS przy ul. Łanowej 41, w tym osoby niepełnosprawnie intelektualnie, zrealizowali film o swoim życiu i udziale w projekcie, który zostanie wyemitowany przez TVP Kraków.

- Praca nad filmem trwała kilka miesięcy. Uczyliśmy się nie tylko podstaw obsługi sprzętu filmowego, a więc prowadzenia kamery, ustawiania statywu, wykorzystania mikrofonu, przygotowania planu zdjęciowego, ale przede wszystkim bardzo trudnej sztuki poznawania siebie, porozumienia i zasad wzajemnej komunikacji. To było bardzo trudne. Czy możliwe? Film jest również próbą odpowiedzi na to pytanie - mówi Gabriela Mruszczak, autorka i opiekunka realizacji filmowej.

Równolegle z pracami skierowanymi bezpośrednio do niepełnosprawnych prowadzono działania promujące terapeutyczne właściwości środowiska leśnego i istniejącą leśną infrastrukturę edukacyjną. W Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik” w Zakopanem odbyło się szkolenie studyjne i terenowe dla kilkudziesięciu przedstawicieli podmiotów różnych dziedzin życia społecznego współpracujących z niepełnosprawnymi.

- Leśnicy wspólnie ze specjalistami różnych dziedzin zastanawiali się jak skutecznie wykorzystywać las w leczeniu i profilaktyce przewlekłych schorzeń i co robić, by ogólnodostępne tereny Lasów Państwowych były przestrzenią odpowiednio przygotowaną, dostępną i przyjazną osobom starszym i niepełnosprawnym. Mówiono o konkretnych rozwiązaniach, a także o metodach komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas wykładów i poparta doświadczeniem w terenie, zostanie wykorzystana w codziennej pracy - mówi Bogusław Sobczak, wiceprezes FRIL.

Jednym z wykładowców był Krzysztof Wostal, prezes Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM w Katowicach, członek zarządu Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, który jest człowiekiem niewidzącym i niedosłyszącym.
- Osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, także niewidome, głuchonieme, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą i powinny doświadczać przyrody. Kontakt z lasem jest dla nas rodzajem terapii. Środowisko leśne ma szczególny, bardzo pozytywny wpływ na zdrowie osób niepełnosprawnych, przebywanie wśród przyrody wymusza na niepełnosprawnych aktywność fizyczną i sprawność intelektualną. Poprawia nastrój i mobilizuje - mówi Krzysztof Wostal, zachęcając do działań pozwalających ludziom niepełnosprawnym na szerszy dostęp do lasów, tam gdzie jest to możliwe.
Zwrócił również uwagę na konieczność testowania i opiniowania przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności powstającej infrastruktury turystyczno-leśnej już na etapie jej projektowania przez Lasy Państwowe.



Działania projektowe popularyzuje serwis internetowy www.lasydlazycia.info poświęcony leśnej turystyce rekreacyjnej niepełnosprawnych. Na antenie Radia Kraków pojawiły się dwie audycje poświęcone działaniom projektowym, a w TVP Kraków emitowany był spot filmowy promujący „Lasy dla życia 2015”.

Projekt "Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych" już drugi rok jest realizowany przez fundację Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie oraz we współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1. Merytorycznie projekt wspierają pracownicy naukowi AWF w Krakowie - specjaliści rehabilitacji oraz pracownicy naukowi UR w Krakowie - specjaliści leśnictwa. Patronat honorowy sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Materiały Prasowe projektu "Lasy dla życia 2015"