Nawigacja
Strona główna
Informacje
Historia domu w obrazach
Imprezy 2019
Imprezy 2018
Imprezy 2017
Kwartalnik 'Impuls'
Kontakt
Dane osobowe
Linki
Mapka
Szukaj
Terapia
Zamówienia publiczne
Zamówienia do 30 000 €
Archiwum imprez
Imprezy 2016
Imprezy 2015
Imprezy 2014
Imprezy 2013 - II
Imprezy 2013 - I
Imprezy 2012 - II
Imprezy 2012 - I
Imprezy 2011
Imprezy 2010
Projekty z dofinansowaniem
Projekt szwajcarski
Strona w BIP
Strona w BIP
Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 'Wspólna Radość'
Zamówienia publiczne
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Imprezy 2015II edycja projektu "Lasy dla życia 2015 - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

      Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie oraz przy współpracy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Nowaczyńskiego 1 realizuje drugą edycję innowacyjnego projektu pt. "Lasy dla życia2015" - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Uczestnikami „Lasów dla życia” jest 40 podopiecznych dwóch krakowskich DPSów: DPS przy ul. Łanowej 41 oraz DPS im. Św. Brata Alberta przy ul. Nowaczyńskiego 1. W projekcie biorą udział również wolontariusze, wśród których znaleźli się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie oraz studenci krakowskich szkół wyższych, w tym Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. Wszyscy aktywnie włączyli się w realizację zadania, towarzysząc uczestnikom „Lasów dla życia” podczas leśnych wyjazdów.
      Celem projektu „Lasy dla życia 2015” – rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest edukacja przyrodniczo-leśna, promocja lasów otwartych dla każdego oraz popularyzacja aktywnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego. W ramach zadania zorganizowano cztery wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne do małopolskich lasów z zajęciami ruchowymi prowadzonymi w otoczeniu lasu. Wydarzeniem inaugurującym projekt była plenerowa impreza integracyjna pn. „Świętowanie lata-czas w las!”, która odbyła się 3 lipca b.r. w Leśnictwie Sitowiec w Puszczy Niepołomickiej. W imprezie wzięli udział niepełnosprawni wraz z opiekunami i wolontariuszami. Ponadto, w dn. 25-27 września w Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik” w Zakopanem miało miejsce seminarium naukowe „Lasy dla życia-lasy bez barier” Celem spotkania była dyskusja przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego nt. możliwości współpracy na płaszczyźnie pomocy i rehabilitacji niepełnosprawnych z wykorzystaniem środowiska naturalnego, a w szczególności ogólnodostępnych zasobów Lasów Państwowych.
      Działania projektowe są propagowane poprzez serwis internetowy www.lasydlazycia.info poświęcony leśnej turystyce rekreacyjnej niepełnosprawnych, a także poprzez radio, telewizję i prasę. Na antenie Radia Kraków pojawiły się dwie audycje poświęcone działaniom projektowym, a w TVP Kraków wyemitowany został spot filmowy promujący „Lasy dla życia 2015”. 19 grudnia b.r. na antenie TVP Kraków zostanie wyemitowany film dokumentalny, w którego realizację włączyli się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Z ul. Łanowej 41. Ponadto, na łamach Trybuny Leśnika znalazło się kilka artykułów na temat „Lasów dla życia”. Patronaty honorowe nad projektem sprawują: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie,

Wydział Leśny UR w Krakowie oraz Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Patronaty medialne TVP Kraków oraz „Trybuna Leśnika”.Lasy dla życia

      Wyjazdy osób niepełnosprawnych do lasów z programem rehabilitacji ruchowej i edukacji przyrodniczej, realizacja krótkometrażowego filmu o życiu mieszkańców krakowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz seminarium szkoleniowe dla osób pracujących na rzecz aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - to najważniejsze elementy realizowanego w Krakowie projektu "Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych".

Celem projektu jest popularyzowanie aktywnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zdrowotnych właściwości środowiska przyrodniczego regionu oraz integracja różnych środowisk, w tym studentów i naukowców krakowskich uczelni, wokół problematyki aktywizacji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

- Chcieliśmy wykorzystać potencjał intelektualny wielu środowisk. Dlatego do realizacji zadania zaprosiliśmy młodych i starszych wolontariuszy m.in. krakowskich studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jana Pawła II, którzy towarzyszyli niepełnosprawnym podczas pobytu w lasach oraz prowadzili zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne w terenie. W wyjazdach do lasów i imprezie plenerowej wzięło udział ok. 200 osób, w tym 40 osób wymagających opieki drugiego człowieka - mówi Joanna Tlałka, koordynator projektu.

Podczas wyjazdów do lasów i pobytów w Puszczy Niepołomickiej, Ojcowskim Parku Narodowym, na ścieżkach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Dolinek Krakowskich i lasów leśnictwa Goszcza, niepełnosprawni odwiedzali również Zamek Królewski w Niepołomicach, Sanktuarium w Paczółtowicach i Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie.

- Oprócz zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonej na leśnych ścieżkach edukacyjnych, w tym elementów sylwoterapii, chcieliśmy także zapewnić niepełnosprawnym dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego. Dla wielu uczestników projektu były to wydarzenia o wielkim, pozytywnym ładunku emocjonalnym, aktywizujące i dające siły do pokonywania swoich słabości - dodaje Tlałka.

Niepełnoprawni mieszkańcy krakowskiego DPS przy ul. Łanowej 41, w tym osoby niepełnosprawnie intelektualnie, zrealizowali film o swoim życiu i udziale w projekcie, który zostanie wyemitowany przez TVP Kraków.

- Praca nad filmem trwała kilka miesięcy. Uczyliśmy się nie tylko podstaw obsługi sprzętu filmowego, a więc prowadzenia kamery, ustawiania statywu, wykorzystania mikrofonu, przygotowania planu zdjęciowego, ale przede wszystkim bardzo trudnej sztuki poznawania siebie, porozumienia i zasad wzajemnej komunikacji. To było bardzo trudne. Czy możliwe? Film jest również próbą odpowiedzi na to pytanie - mówi Gabriela Mruszczak, autorka i opiekunka realizacji filmowej.

Równolegle z pracami skierowanymi bezpośrednio do niepełnosprawnych prowadzono działania promujące terapeutyczne właściwości środowiska leśnego i istniejącą leśną infrastrukturę edukacyjną. W Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik” w Zakopanem odbyło się szkolenie studyjne i terenowe dla kilkudziesięciu przedstawicieli podmiotów różnych dziedzin życia społecznego współpracujących z niepełnosprawnymi.

- Leśnicy wspólnie ze specjalistami różnych dziedzin zastanawiali się jak skutecznie wykorzystywać las w leczeniu i profilaktyce przewlekłych schorzeń i co robić, by ogólnodostępne tereny Lasów Państwowych były przestrzenią odpowiednio przygotowaną, dostępną i przyjazną osobom starszym i niepełnosprawnym. Mówiono o konkretnych rozwiązaniach, a także o metodach komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas wykładów i poparta doświadczeniem w terenie, zostanie wykorzystana w codziennej pracy - mówi Bogusław Sobczak, wiceprezes FRIL.

Jednym z wykładowców był Krzysztof Wostal, prezes Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM w Katowicach, członek zarządu Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, który jest człowiekiem niewidzącym i niedosłyszącym.
- Osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, także niewidome, głuchonieme, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą i powinny doświadczać przyrody. Kontakt z lasem jest dla nas rodzajem terapii. Środowisko leśne ma szczególny, bardzo pozytywny wpływ na zdrowie osób niepełnosprawnych, przebywanie wśród przyrody wymusza na niepełnosprawnych aktywność fizyczną i sprawność intelektualną. Poprawia nastrój i mobilizuje - mówi Krzysztof Wostal, zachęcając do działań pozwalających ludziom niepełnosprawnym na szerszy dostęp do lasów, tam gdzie jest to możliwe.
Zwrócił również uwagę na konieczność testowania i opiniowania przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności powstającej infrastruktury turystyczno-leśnej już na etapie jej projektowania przez Lasy Państwowe.Działania projektowe popularyzuje serwis internetowy www.lasydlazycia.info poświęcony leśnej turystyce rekreacyjnej niepełnosprawnych. Na antenie Radia Kraków pojawiły się dwie audycje poświęcone działaniom projektowym, a w TVP Kraków emitowany był spot filmowy promujący „Lasy dla życia 2015”.

Projekt "Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych" już drugi rok jest realizowany przez fundację Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie oraz we współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1. Merytorycznie projekt wspierają pracownicy naukowi AWF w Krakowie - specjaliści rehabilitacji oraz pracownicy naukowi UR w Krakowie - specjaliści leśnictwa. Patronat honorowy sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Materiały Prasowe projektu "Lasy dla życia 2015"