Nawigacja
Strona główna
Informacje
Historia domu w obrazach
Imprezy 2017
Imprezy 2016
Imprezy 2015
Imprezy 2014
Imprezy 2013 - II
Imprezy 2013 - I
Imprezy 2012 - II
Imprezy 2012 - I
Imprezy 2011
Imprezy 2010
Kwartalnik 'Impuls'
Kontakt
Linki
Mapka
Szukaj
Terapia
Zamówienia publiczne
Projekty z dofinansowaniem
Projekt szwajcarski
Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 'Wspólna Radość'
Zamówienia publiczne
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zamówienia publiczne DPS Łanowa 41
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń:
1. napęd do maszyny kuchennej NMK 110 ze stojakiem przesuwnym NMK-SP,
2. Tarcza do plastrów MKJ 210-12 10 mm 2-nożowa,
3. Tarcza do RG-350 dokładnego rozdrabniania – drobna lub bardzo drobna.
Wybór oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie
Formularz oferty
Wzór umowyDostawa artykułów żywnościowychZestawienie wygranych ofert

Unieważnienie przetargu

Protokół z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytanie

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie
Formularz oferty
Oferta sformatowana
Wzór umowy„Wykonanie posadzek z gresu i malowanie pomieszczeń terapii zajęciowej oraz korytarza
na III piętrze budynku Łanowa 41a”
Wybór oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiar robót
Wzór umowy
Oświadczenie
Formularz oferty


„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń:
1) 2 szt. bemar jezdny 2-komorowy 2 × GN 1/1, h = 200 mm z szafką grzewczą,
2) 2 szt. kocioł warzelny gazowy, w obudowie prostokątnej z grzaniem pośrednim,
3) stół chłodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym,
4) szafa mroźnicza 2-drzwiowa z systemem nanotechnologii,
5) szatkownica do jarzyn z tarczami wymiennymi, podstawą i wózkiem.”
Wybór oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie
Formularz oferty


Dostawa fabrycznie nowych urządzeń:
1) bemar jezdny 2-komorowy 2 × GN 1/1, h = 200 mm z szafką grzewczą,
2) kocioł warzelny gazowy, w obudowie prostokątnej z grzaniem pośrednim,
3) stół chłodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym,
4) szafa mroźnicza 2-drzwiowa z systemem nanotechnologii,
5) szatkownica do jarzyn z tarczami wymiennymi, podstawą i wózkiem.
Unieważnienie przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie
Formularz oferty


Część 1:
a) remont dwóch łazienek w budynku Łanowa 41a,
b) remont posadzek i roboty malarskie korytarzy przy windzie w budynku Łanowa 41,

część 2:
a) remont łazienek z WC w pomieszczeniach nr 32, 33, 45 w budynku Łanowa 43d,
b) remont pomieszczeń biblioteki i pokoju dziennego w budynku Łanowa 41,

część 3:
a) montaż ścianki aluminiowej na IV piętrze w budynku Łanowa 41,
b) montaż drzwi wejściowych bezpiecznych na II piętrze w budynku Łanowa 43e.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie
Formularz oferty
Przedmiar robót - cz. 1a
Przedmiar robót - cz. 1b
Przedmiar robót - cz. 2a i 2b
Przedmiar robót - cz. 3a i 3b


Remont odcinka drogi dojazdowej za budynkiem Łanowa 41.Zawiadomienie o wyborze oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Formularz oferty
Oświadczenie


Adaptacja poddasza na Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142Wybór oferty

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Formularz oferty
Przedmiar kosztorysowy
Oświadczenie


Część 1:
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Łanowa 43d:
a) adaptacja pokoju 27 na II piętrze na pokój dzienny,
b) adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25, 33, 45,

część 2:
wykonanie remontu:
a) łazienki ogólnej dużej na IV piętrze budynku Łanowa 41,
b) palarni w budynku Łanowa 41b,

część 3:
wykonanie remontu w budynku Łanowa 43e:
a) holu i sanitariatu na parterze,
b) pomieszczenia socjalnego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z powtórnego badania ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zapytanie o udzielenie bardziej szczegółowych wyjaśnień

Wyjaśnienia Wykonawcy

Zapytanie o udzielenie wyjaśnień

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert

Odpowiedź dla Firmy „Majer” Piotr Majerski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie
Formularz oferty
Przedmiar robót - palarnia 41b
Przedmiar robót - łazienka 41
Przedmiar robót - Hol z WC 43e
Przedmiar robót - pokoje: 25, 33, 45 43d
Przedmiar robót - pokój 27 43d
Przedmiar robót - pomieszczenie socjalne 43e


Część 1:
wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Łanowa 43d:
a)adaptacja pokoju 27 na II piętrze na pokój dzienny,
b)adaptacja pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia mieszkalne nr 25, 33, 45,

Część 2:
wykonanie remontu łazienki ogólnej dużej na IV piętrze budynku Łanowa 41,

Część 3:
wykonanie remontu:
a)holu i sanitariatu na parterze w budynku Łanowa 43e,
b)palarni w budynku Łanowa 41b.
Unieważnienie postępowania

Odrzucenie oferty

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Formularz oferty
Przedmiar robót - palarnia 41b
Przedmiar robót - łazienka 41
Przedmiar robót - Hol z WC 43e
Przedmiar robót - pokoje: 25, 33, 45 43d
Przedmiar robót - pokój 27 43d


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzeń
do terapii świetlnej i dźwiękowej
Zapytanie ofertoweDostawa artykułów żywnościowychInformacja o wyborze dostawcy jaj kurzych

Zestawienie ofert

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Formularz oferty
Oświadczenie
Oferta sformatowana 2017


Planowane zakupy

Dokumentacja rozeznania cenowego dla zakupów do kuchni
Dokumentacja rozeznania cenowego na siłownię zewnętrzną

Urządzenia siłowni zewnętrznej
Planowane zakupy
część 1: wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Łanowa 43d
a) korytarz, stołówka, pomieszczenie socjalne,
b) jeden pokój dzienny,
c) adaptacja kuchni na pokój mieszkalny,
d) łazienka,
część 2: wykonanie remontu adaptacyjnego na IV piętrze budynku Łanowa 41
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Formularz oferty
Oświadczenie
Przedmiar robót - 4 piętro
Przedmiar robót - korytarz
Przedmiar robót - łazienka
Przedmiar robót - pokój 15
Przedmiar robót - pokój 17


Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla zadań:
część I – rozbudowa jadalni i kuchni w budynku 41a
część II – rozbudowa budynku 43d o klatkę schodową z szybem windowym i jadalnią.
Protokół z badania ofert

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Formularz oferty
Oświadczenie


Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Łanowa 43d
a) korytarz, stołówka, pomieszczenie socjalne
b) dwa pokoje dzienne
c) adaptacja trzech kuchni na pokoje mieszkalne.
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Formularz oferty
Oświadczenie
Kosztorys do części a
Kosztorys do części b i c


Przebudowa wydzielonej części IV piętra budynku DPS Kraków, ul. Łanowa 41a wraz z instalacjami wewnętrznymi, wykonanie instalacji przyzywowej na I, II i IV piętrze bud. 41A z jednoczesnym połączeniem z dyżurką pielęgniarek bud. 41 oraz wykonanie instalacji monitoringu bud. 41/41A.


Zmiana terminu składania ofert na: „do dnia 29.04.2016 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 11.00”.Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
UWAGA! Sprostowanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rysunek poglądowy do opisu robót zawartych w SIWZ
Informacja do rysunku poglądowego
Oświadczenie
Wykaz osób
Formularz oferty
Wzór umowy
Wzór dokumentu gwarancyjnego


Remont:
część a) wydawalni posiłków i jadalni w budynku 43e,
część b) łazienki dużej na II piętrze budynku 41
Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie
Wykaz osób
Formularz oferty
Wzór umowy - część a
Wzór umowy - część b
Kosztorys - część a
Kosztorys - część b

Dostawa artykułów żywnościowychInformacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie
Formularz oferty
Załącznik formularza oferty
Wzór umowyPrzebudowa wydzielonej części IV piętra budynku DPS Kraków, ul. Łanowa 41a wraz z instalacjami wewnętrznymiInformacja o wyborze ofertySprostowanie dot. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wykaz osób
Oświadczenie
Formularz oferty
Wzór umowyDostawa fabrycznie nowego samochodu Bus 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnychInformacja o wyborze ofertyOgłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz oferty samochodu
Oświadczenie
Opis techniczny
Wzór umowyDostawa fabrycznie nowej zmywarki kapturowej do naczyńOgłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o zamiarze zwarcia umowyDostawa fabrycznie nowego samochodu Bus 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnychInformacja o wyborze ofertyOgłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz oferty samochodu
Oświadczenie
Opis techniczny
Wzór umowyZakup samochodu Bus 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wózka akumulatorowego platformowego – izoterma

Informacja o unieważnieniu przetarguInformacja o wyborze oferty - wózek akumulatorowy

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia